Želite obvestila o naših najboljših ponudbah? Prijavite se!

info@pozejdon-turizem.com 02 608 80 80 ali 031 735 555

 
Prosimo počakajte...
Za vas pridobivamo najugodnejše ponudbe.
Prosimo počakajte...
Za vas pridobivamo najugodnejše ponudbe.

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA POTOVANJE

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA POTOVANJE – POZEJDON TURIZEM D.O.O.

 

SPLOŠNE DOLOČBE

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del pogodbe oz. napotnice - voucherja, ki jo skleneta turistična agencija Pozejdon turizem d.o.o. (v nadaljevanju besedila: agencija) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.

PRIJAVE IN VPLAČILA

Prijave sprejema turistična agencija Pozejdon turizem d.o.o. na Grajskem trgu 15, 2327 Rače in vse pooblaščene agencije do 30 dni pred odhodom oz. do zasedbe prostih mest. Ob prijavi skleneta potnik in agencija prijavni dokument, ki velja tudi kot potrdilo/ pogodba o potovanju. Če udeležence prijavlja pravna oseba je lahko to tudi naročilnica ali elektronska pošta, ki pa morata iz organizatorjeve (agencijske) strani biti potrjena. Potnik mora ob prijavi posredovati vse zahtevane podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program, ter plačati akontacijo v znesku 30 % in prijavnino. Preostali znesek je potrebno poravnati 30 dni pred odhodom. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, odgovarja za vse stroške oz. škodo, nastalo zaradi napačnih podatkov. Ob prijavi potnik in agencija skleneta pogodbo, ki velja tudi kot potrdilo o potovanju in vsebuje podatke o aranžmaju, ali pa se ta pogodba sklicuje na program aranžmaja, v katerem so ti podatki navedeni. Potnikova prijava se šteje za sklenjeno tudi v primeru, da potnik svoje obveznosti glede akontacije poravna preko elektronskega bančništva, kreditne kartice in fizično ne podpiše pogodbe oz. je v roku 8 dni od prejema ne zavrne. Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši plačilo na blagajni agencije ali pri kateri izmed bank, pošt ali elektronskega bančništva. Aranžma mora biti v celoti plačan najkasneje 30 dni pred začetkom potovanja oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da potnik preostalega zneska ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma. V tem primeru veljajo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz teh splošnih pogojev in navodil. V skladu s priporočilom Združenja turističnih agencij Slovenije (ZTAS) računa agencija prijavnino v vrednosti 15 EUR na prijavnico. Pri lastnih organiziranih enodnevnih izletih prijavnine ne računamo.

OBROČNO

Je možno plačevanje s kartico DINERS do 12 obrokov. Minimalna višina obroka je 50 EUR. Letalskih vozovnic v nobenem primeru ni možno plačati s kreditno kartico Diners.

CENA

Cene so v EUR in so navedene v programu posameznega izleta, potovanja ali križarjenja. V skladu z 900. členom obligacijskega zakonika in 57. d členom ZVPot-1, si pridržujemo pravico do zvišanja cene potovanja (to je po zakonu dopustno do 20 dni pred začetkom potovanja), če je po sklenitvi pogodbe prišlo do sprememb, ki vplivajo na ceno aranžmaja (sprememba menjalnega tečaja, povišanje cen prevoznikov in hotelirjev) ali premajhnega števila prijavljenih potnikov za navedeno ceno.  Na podlagi 902. člena obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do odpovedi potovanja. Cene lahko po ZVPot-1 povišamo le, če je možnost določena v pogodbi oz. je na njej informacija o »Splošnih pogojih poslovanja«.

Če zvišanje dogovorjene cene preseže 8 %, ima potnik pravico, da odstopi od pogodbe po obligacijskem zakoniku, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru organizator potniku povrne vplačan znesek aranžmaja, ne povrnemo pa stroškov vizumov, cepljenj in podobno. Tako določilo v nobenem primeru ne trdi, da bodo nastopili pogoji za zvišanje cene aranžmaja. V primeru zvišanja cene so potniki pisno obveščeni. Agencija lahko v programu predvidi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, neposredno tuji osebi na način, ki je predviden v programu. V tem primeru uveljavlja potnik reklamacijske zahtevke neposredno pri tuji osebi. Za pripravo FIT programov (po posebnem „A la cart“ naročilu za posameznike ali majhno skupinico) zaračunavamo stroške priprave programa v višini 30 EUR. Minimalno število potnikov za izvedbo vseh potovanj je 40 oseb, razen če ni navedeno drugače. Pri manjšem številu udeležencev je izvedba možna z doplačilom. Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo.

STORITVE, KI SO ZAJETE V CENI

V ceno so vključene samo storitve, ki so navedene v programu ali na voucherju (npr. hotelske storitve, transferji, strokovno vodstvo in organizacija aranžmaja). Če v programu ni drugače določeno, veljajo cene posameznega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah ali kabinah.

POSEBNE/DODATNE STORITVE

Posebne oz. dodatne storitve so storitve, ki niso vključene v ceno aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana ipd.), ali pa so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, fakultativni izleti, paketi pijač, zavarovanje Coris z asistenco v tujini ipd.). Te storitve plača potnik posebej, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so pri posameznem aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi,

doplača pa jih k ceni aranžmaja. Med samim potovanjem se posebne storitve doplačajo vodji potovanja oz. tamkajšnjemu predstavniku agencije v kraju, kjer se storitev opravlja, v kolikor so na voljo še prosta mesta. Cena doplačila na licu mesta je lahko višja od cene, ki se ponudi potniku pred odhodom na potovanje.

OBVESTILO PRED ODHODOM ali voucher potnik prejme 7 - 5 dni pred potovanjem po pošti ali po elektronski pošti ( izjema so enodnevni izleti, kjer je že na programu vse navedeno). Če obvestila zaradi možnih napak  (pošta, naslov) pri posredovanju ne prejmete, se obrnite na prodajno mesto, pravočasno pred odhodom.

POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA – Pozejdon turizem kot organizator potovanja

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja, križarjenja, izleta… in to obvezno v pisni obliki, sicer se odpoved ne upošteva. Višina stroškov odpovedi, ki jih zadrži agencija je odvisna od pogojev posameznega organizatorja.

V primeru, ko nastopa POZEJDON TURIZEM d.o.o. kot organizator paketnega potovanja ali križarjenja, ne glede na posamezne segmente, ki jih to potovanje vključuje, ima pravico, da zaradi odpovedi potovanja s strani potnika zadrži del stroškov in sicer vezano na čas, v katerem je potnik podal odpoved. Če potnik odpove aranžma, je Pozejdon turizmu dolžan povrniti stroške prijavnine v višini 15 EUR na pogodbo. Odstotek stroškov (%), ki jih zadrži agencija glede na čas odpovedi potovanja ali križarjenja so naslednji:

- do 180 dni pred odhodom: nepovratni depozit plačila letalske vozovnice 50 EUR po potniku, nepovratni depozit rezervacije križarjenja 90 EUR po potniku ter pripadajoče stroške: prijavnina 15 EUR in strošek premije plačila zavarovanja rizika odpovedi (v kolikor se je stranka zanj odločila ob prijavi).

- od 179 do 120 dni pred odhodom 15 % cene aranžmaja

- od 119 do 90 dni pred odhodom 25 % cene aranžmaja

- od 89 do 60 dni pred odhodom 30 % cene aranžmaja

- od 59 do 45 dni pred odhodom 50 % cene aranžmaja

- od 44 do 30 dni pred odhodom 60 % cene aranžmaja

- od 29 do 20 dni pred odhodom 75 % cene aranžmaja

- od 19 do 10 dni pred odhodom 90 % cena aranžmaja

- od 9 do 0 dni (odhodni dan) 100% cene aranžmaja.

V primeru, ko nastopa POZEJDON TURIZEM d.o.o. kot organizator paketnega avtobusnega potovanja  po Sloveniji in Evropi, veljajo naslednji pogoji odpovedi potnika:

- do 60 dni pred odhodom 15 % cene aranžmaja
- od 59 do 45 dni pred odhodom 20 % cene aranžmaja
- od 44 do 30 dni pred odhodom 30 % cene aranžmaja
- od 29 do 20 dni pred odhodom 40 % cene aranžmaja
- od 19 do 15 dni pred odhodom 60 % cene aranžmaja
- od 14 do 8 dni pred odhodom 80 % cene aranžmaja
- od 7 do 0 dni pred odhodom 100 % cene aranžmaja

Za odpoved se šteje, da potnik agenciji poda obvezno podpisano pisno odpoved. V primeru, da potnik ne poda pisne odpovedi, se šteje, kot da aranžmaja ni odpovedal. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. V kolikor potnik že začeto potovanje prekine, nima pravice do povračila stroškov. Vse dodatne stroške, ki potniku nastanejo v primeru odstopa od pogodbe med izvajanjem programa (hoteli, prevozi…) so v odgovornosti samega potnika, ki jih je dolžan osebno poravnati. V kolikor je potnik vplačal odstopnino / zavarovanje rizika odpovedi turističnih potovanj, veljajo določila v primeru zavarovanja odpovedi iz splošnih pogojih Zavarovalnice Sava d.d. pri kateri agencija sklepa zavarovanje.

Če želi potnik za rezervirano potovanje spremeniti ali zamenjati ime udeleženca, plača za vsako spremembo 50 EUR po osebi ter morebitne dodatne stroške spremembe (višja cena kabine, namestitve, letalske vozovnice…). Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih agenciji Pozejdon turizem d.o.o. narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s Pozejdon turizmom d.o.o. se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.  V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani agencije Pozejdon turizem d.o.o. zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

LETALSKI PREVOZI

So v celoti v pristojnosti letalskega prevoznika, zato za določene spremembe, ki nastajajo včasih kot posledica le tega, ne moremo prevzeti odgovornosti (sprememba časovnice, zamude…). Potniki v takem primeru ne morejo kriviti agencije in niso upravičeni do odškodnine v tej zadevi s strani agencije, ampak morajo kakršnokoli odškodnino urejati direktno z letalskim prevoznikom.

Strošek posredovanja pri prodaji letalskih vozovnic je odvisen od vrste letalske vozovnice. Cenik za opravljeno posredovano storitev pa je naslednji:

- prodaja enosmerne letalske vozovnice 15 EUR

- prodaja povratne letalske vozovnice 30 EUR

- prodaja vozovnice s 3 ali več potovalnimi segmenti 45 EUR

- prodaja vozovnice nizkocenovnega letalskega prevoznika 25 EUR

- nakup vozovnice na spletu 30 EUR

- strošek izdelave vstopne ESTE za ZDA 25 EUR (če je vozovnica kupljena pri nas, sicer 50 EUR).

POMEMBNO – križarjenja in letalski prevozi

Za križarjenja in potovanja z vključenim letalskim prevozom veljajo še precej strožji odpovedni pogoji.  V  primeru, ko paketni aranžma sestavlja skupek letalskega prevoza, ladijskega prevoza, hotelske namestitve in ostalih storitev, ob potnikovi odpovedi že rezerviranega potovanja, se upošteva stoodstotno plačilo letalske vozovnice, ki je nevračljiva »non-refundable« in ni predmet vračila denarja in jo je potnik kljub odpovedi dolžan poravnati v celoti. Prav tako ni možna sprememba imena že izdane letalske karte. V takih primerih veljajo odpovedni pogoji ladjarja oz. letalskega prevoznika za celoten program ali za del programa, na katerega se storitev letalskega prevoznika ali ladjarja nanaša.

Nizkocenovni letalski prevozniki imajo še dosti strožje splošne pogoje in v primeru potovanja s tovrstnimi letalskimi prevozniki veljajo izključno njihovi splošni pogoji poslovanja, spremembe imena ali rezervacije.

Neglede na vrsto prevoznika za kupljeno letalsko karto ni več mogoče dobiti denarja nazaj, sprememba imena ali rezervacije pa predstavlja dodatni strošek. Pogoji nizkocenovnih letalskih prevoznikov veljajo vedno, kadar je v opisu programa navedeno, da so vključeni poleti z nizkocenovnimi letalskimi prevozniki (Easyjet, Ryanair, WizzAir …).

 

POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA – Pozejdon turizem v vlogi posrednika

Za potovanja, letovanja, križarjenja, izlete, nakup letalskih vozovnic ipd., kjer Pozejdon turizem d.o.o. nastopa le kot posrednik, veljajo splošni pogoji izbrane ladijske ali letalske družbe oz. glavnega organizatorja.

Pogoji ladijskih družb, ponudnikov drugih storitev in drugih organizatorjev so na voljo v njihovih katalogih, na njihovih spletnih straneh in v drugih publikacijah, ki jih te družbe objavljajo.

KRIŽARJENJA – nosečnice in dojenčki

Nosečnost in križarjenje

Prevozniki na potniških ladjah nimajo ustrezne medicinske opreme za rojevanje, zato ne more sprejeti rezervacij ali prevažati potnic, ki bi bile na zadnji dan križarjenja noseče 24 tednov ali več (pri ladjarju MSC 25 tednov). Ladjar in prevoznik si pridržuje pravico, da zavrne vkrcanje visoko noseče potnice in v takem primeru ne prevzema nikakršne odgovornosti. Ladjar si pridržuje pravico, da od potnika zahtevajo zdravniško potrdilo o sposobnosti za potovanje.

Dojenčki na križarjenju

Nekateri ladjarji ne sprejemajo dojenčkov mlajših od 6. mesecev ali celo mlajših od 12. mesecev, ko gre za čezoceanska križarjenja ali križarjenja daljša od 15 dni.

 

ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI POTOVANJA

V primeru, da bi moral potnik zaradi bolezni, smrti ali nesreče njega samega oz. njegovih ožjih sorodnikov (starši, otroci, zakonec) ali zaradi vpoklica na vojaške vaje, aranžma odpovedati, nudi agencija potniku možnost plačila zavarovanja rizika odpovedi v vrednosti 4,45 % zneska aranžmaja (enostavno kritje). V primeru odpovedi je potnik dolžan predložiti agenciji ustrezen veljavni dokument (zdravniško potrdilo itd.), ki ga agencija posreduje zavarovalnici, kjer je sklenjeno zavarovanje. Strošek zavarovanja rizika odpovedi za letalske vozovnice pa predstavlja 4,90 % cene karte (enostavno kritje).

POTNI LISTI, VIZUMI, CARINSKI in DEVIZNI PREDPISI

Vsak potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven osebni dokument (potni list ali osebno izkaznico) s katerim vstopa v posamezno državo. Potnik se je tudi dolžan informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Agencija ni odgovorna, če potnik nima veljavnih dokumentov. Potnik si je dolžan pred potovanjem oz. do roka, ki je določen v programu, pridobiti vizume za države, v katere potuje. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna agencija po pravilih o potnikovi odpovedi aranžmaja. V primeru, da potniku ureja vizum agencija, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Urejanje vizuma preko agencije ni všteto v ceno aranžmaja in se plača posebej. Potnik, ki potuje v tujino, je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise države, v katero potuje. Če potnik zaradi nespoštovanja predpisov ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi sam vse stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

Potovanje v ZDA: Za vsa potovanja v ali le preko ZDA ali KANADE morate vsaj 72 ur pred odhodom izpolniti ESTA spletno registracijo, ki je dostopna na spletni strani: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ in za Kanado:

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp.

ZDRAVSTVENI PREDPISI

Potnik ima pravico do zdravstvene pomoči v skladu z meddržavnimi pogodbami o zdravstveni pomoči. Imeti mora potni list in potrjeno zdravstveno izkaznico ter ustrezen obrazec, ki velja za državo podpisnico pogodbe. Obrazec si potnik priskrbi sam. V nekaterih programih so navedena posebna cepljenja. Vsak potnik je dolžan imeti seboj veljavno mednarodno potrdilo (rumena knjižica) z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Agencija priporoča, da potniki sklenejo zavarovalno pogodbo o zdravstvenem zavarovanju z asistenco v tujini. Agencija ne odgovarja za kakršnekoli posledice, ki bi nastale zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero potuje, ali programa, na katerega se je prijavil.

ODPOVED POTOVANJA S STRANI AGENCIJE

Skladno z 900. in 902. členom Obligacijskega zakonika, si pridržujemo pravico do odpovedi potovanja, če se ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebno za izvedbo potovanja. Agencija se obveže, da o odpovedi pisno ali ustno obvesti že prijavljene potnike najkasneje do:

- 20 dni pred začetkom turističnega aranžmaja, ki so daljša od šest dni,

- 7 dni pred začetkom turističnega aranžmaja,  ki trajajo od dva do šest dni,

- 48 ur pred začetkom turističnega aranžmaja, ki so krajša od dveh dni.

Pridržujemo si pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, se jim izogniti ali jih odstraniti, za agencijo pa pomenijo utemeljen razlog, zaradi katerega ne bi sklenili pogodbe, če bi bil poznan ob sklenitvi pogodbe. Pridržujemo si pravico do spremembe ure in dneva odhoda zaradi spremembe letalskega ali ladijskega voznega reda ali višje sile in pravico do drugačne smeri potovanja, če se spremenijo pogoji potovanja (nov vozni red, elementarne nesreče in drugi nepredvideni vzroki, na katere agencija nima vpliva in sicer brez posebne odškodnine v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu). Pri odstopu od pogodbe pred njeno izpolnitvijo agencija vrne potniku plačan znesek aranžmaja, potnik pa nima pravice do povrnitve morebitnih stroškov vizuma ali cepljenja, ki je bilo s programom zahtevano. V primeru odstopa od pogodbe med njenim izpolnjevanjem ima agencija pravico do plačila za dogovorjene storitve, ki so bile opravljene, dolžna pa je storiti vse potrebno za zavarovanje interesov potnika.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za katerokoli kršitev pogodbe o potovanju, če je nezmožnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ali posameznih njenih določil posledica nepredvidenih, nepričakovanih in drugih dogodkov, ki so splošno znani kot višja sila, naravnih nesreč, razglasitve epidemije ali pandemije in ukrepov države ter drugih pristojnih upravnih organov oz. dejanj tretjih oseb, ki niso odvisni od volje stranke in ji stranki nista mogli pričakovati, preprečiti ali odkloniti. Pozejdon turizem potniku ne odgovarja za škodo, ki potniku nastane po pogodbi o potovanju zaradi višje sile.

SPREMEMBE PROGRAMA

Agencija si pridržuje pravico do spremembe dneva in ure odhoda potovanja zaradi spremembe voznega reda ali nastopa višje sile in pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji potovanja (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer se odvija potovanje, naravne nesreče in drugi nepredvideni vzroki, na katere agencija ne

more vplivati) brez odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v potniškem prometu. Agencija ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa potovanja oz. aranžmaja zaradi kakršnekoli višje sile med potekom aranžmaja. V teh primerih lahko agencija zagotovi storitve potnikom v spremenjeni obliki v skladu z možnostmi. O kakršnikoli naknadni spremembi programa agencija potnika nemudoma obvesti. Agencija ne odgovarja za zamude letal, ladij in vlakov, kakor tudi ne za tiste spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takih zamud. V primeru, da stanje v kraju samem agenciji ne dopušča nastanitve potnikov v naročenem objektu, lahko agencija potnika nastani v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.

REKLAMACIJE in PRITOŽBE

V primeru pomanjkljivih storitev, storitev neustrezne kvalitete ali ob neupravičeni neizvedbi določenih ogledov oz. storitev na potovanju, je potnik dolžan podati reklamacijo takoj na licu mesta našemu vodniku, spremljevalcu ali predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, neposrednemu izvajalcu storitev oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe …), potnik pa ni reklamiral napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Pozejdon turizem ne bo obravnaval reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.

Pritožbeni postopek: Takoj na kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, Pozejdon turizem d.o.o. ne bo upošteval kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno poročilo. Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku od zaključka potovanja, poslati pisno pritožbo s priporočeno pošto na naslov: Pozejdon turizem d.o.o, Grajski trg 15, 2327 Rače ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov, slikovni material …). Organizator je dolžan potniku prvič pisno odgovoriti v razumnem roku, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve oz. v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda odgovora na reklamacijski zahtevek potnika, se potnik odreka posredovanju pritožbe tretjim osebam in pristojnim institucijam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.

Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem Pozejdon turizem d.o.o. ni organizator potovanja, bo Pozejdon turizem d.o.o. pritožbo posredoval odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestil. Potnike seznanjamo, da imajo tuji organizatorji krajši čas za oddajo pritožb, in sicer 30 dni, zato svetujemo, da potnik pošlje reklamacijo v najkrajšem možnem času. V primeru, da Pozejdon turizem d.o.o. nastopa zgolj v vlogi informatorja, mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda …

Brez pisne reklamacije Pozejdon turizem d.o.o.  ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Pozejdon turizem d.o.o. take reklamacije ne bo obravnaval. Prav tako Pozejdon turizem d.o.o. ne bo obravnaval reklamacij, ki ne bodo poslane na zgoraj navedeni naslov in reklamacij, poslanih prek elektronske pošte. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in ustrezna potrdila hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se omeji največja odškodnina zaradi nepopolne opravljene storitve na vplačani znesek. Potnik ima pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima Pozejdon turizem d.o.o. pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. Omejitev odgovornosti velja za

vsa potovanja za katere je sklenjena pogodba o potovanju. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

PRTLJAGA in IZGUBA DOKUMENTOV

Prevoz prtljage je brezplačen do določene teže (po navadi 20 kg), ki jo določa prevoznik (ladijski, letalski). Vsak dodatni kilogram doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oz. po določilih prevoznika. Agencija ne prevzema odgovornosti za izgubljeno, ukradeno ali poškodovano prtljago. Vse zahtevke potnik sam naslovi na hotel ali prevoznika. Pri letalskih potovanjih odgovarja za prtljago izključno letalska družba v skladu s predpisi, ki so veljavni v mednarodnem potniškem letalskem prometu. Agencija ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev, ladijskih kabin) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.) Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali so ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljnje potovanje ali vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Potnik se lahko za nasvet obrne na vodjo potovanja oz. na predstavnika agencije. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

KATEGORIZACIJE NASTANITVENIH OBJEKTOV

Kategorizacije nastanitvenih objektov (kategorija objektov oz. število zvezdic), navedene v katalogu ali programih agencije za turistične aranžmaje so lokalne oz. nacionalne kategorizacije in agencija za to ni pristojna.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pozejdon turizem d.o.o. vse pridobljene osebne podatke o potnikih varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007 - UPB - 1, v nadaljevan ju: ZVOP - 1) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki je vstopila v veljavo s 25.5.2018.  Šteje se, da potnik s prijavo ali podpisom pogodbe, skladno z 2. odst. 10. člena ZVOP- 1, soglaša z uporabo  osebnih podatkov za namen sklenitve in izpolnjevanja pogodbe. Potnik s sprejetjem teh splošnih pogojev hkrati podaja soglasje Pozejdon turizmu d.o.o. za posredovanje osebnih podatkov pooblaščenim tretjim osebam ter soglasje, da se lahko potnikovi osebni podatki uporabijo za obveščanje o ponudbi turistične agencije Pozejdon turizem d.o.o. in njenih partnerjev po elektronski pošti, facebooku in tiskanih publikacijah, med katere sodi letna izdaja kataloga »Pozejdonovo povabilo«. V kolikor potnik soglasja ne želi podati, lahko to izjavi ob prijavi na posamezni program, tako da se ga po uredbi GDPR tudi briše iz seznama prejemnikom elektronskih sporočil.

POTNIKOVE PRAVICE

V kolikor posamezne storitve potovanja oz. povezanega potovalnega aranžmaja ne bi bile izvedene zaradi insolventnosti organizatorja, potnik zahteva njihovo izpolnitev od naslovnika, o katerem je bil obveščen ob sklenitvi pogodbe. Agencija Pozejdon turizem je jamstvo v primeru likvidnostnih težav zagotovila s sklenjeno zavarovalno pogodbo in garantnim pismom št. 1-543-0970054 pri Zavarovalnici Sava d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor. Če se izvedba pogodbeno dogovorjenih storitev, ki ureja izpolnitev pravic iz naslova zavarovanja insolventnosti organizatorja,  zavrne zaradi likvidnostih težav Agencije, se potrošniki obrnejo na telefonsko številko asistenčnega centra Zavarovalnice Sava +386 2 707 24 04 ali e-naslov: potnik@tbs-team24.com.

USTNE INFORMACIJE, ki jih stranke dobijo na prodajnih mestih, ne obvezujejo organizatorja bolj kot pisne navedbe v ponudbi ali programu.

SPLOŠNI POGOJI IN KONČNA DOLOČILA

Z objavo teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje turistične agencije prenehajo veljati njeni doslej veljavni splošni pogoji in navodila. Agencija in potnik rešujeta eventualne spore iz medsebojnih razmerij sporazumno. Če do sporazumne rešitve zadeve ne pride, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru. V primeru telefonske prodaje oz. prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko oz. po internetu naročil turistični aranžma.

Vsi splošni pogoji so objavljeni tudi na spletni strani www.pozejdon-turizem.com.

 

Rače, januar 2020.

 

SPLOŠNI POGOJI ODPOVEDI – individualna križarjenja

 

POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA – Pozejdon turizem kot organizator potovanja

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja, križarjenja, izleta… in to obvezno v pisni obliki, sicer se odpoved ne upošteva. Višina stroškov odpovedi, ki jih zadrži agencija je odvisna od pogojev posameznega organizatorja.

POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA – Pozejdon turizem v vlogi posrednika

Za potovanja, letovanja, križarjenja, izlete, nakup letalskih vozovnic ipd., kjer Pozejdon turizem d.o.o. nastopa le kot posrednik, veljajo splošni pogoji izbrane ladijske ali letalske družbe oz. glavnega organizatorja.

Pogoji ladijskih družb, ponudnikov drugih storitev in drugih organizatorjev so na voljo v njihovih katalogih, na njihovih spletnih straneh in v drugih publikacijah, ki jih te družbe objavljajo.

 

Za spodaj navedene ladijske družbe veljajo posebne lestvice stroškov odpovedi, kot sledi:

Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Costa Crociere:

Basic tarifa:

- 90 dni ali več pred odhodom: 15 % cene križarjenja

- od 89 do 57 dni pred odhodom: 25 % cene križarjenja
- od 56 do 30 dni pred odhodom: 50 % cene križarjenja
- od 29 do 15 dni pred odhodom: 75 % cene križarjenja

- od 14 do 0 dni pred odhodom: 100 % cene križarjenja

Comfort tarifa (Classic, Premium in Deluxe):

- 90 dni ali več pred odhodom: 90 EUR po potniku

- od 89 do 57 dni pred odhodom: 20 % cene križarjenja
- od 56 do 30 dni pred odhodom: 50 % cene križarjenja
- od 29 do 15 dni pred odhodom: 75 % cene križarjenja

- od 14 do 0 dni pred odhodom: 100 % cene križarjenja

Križarjenje okoli sveta ali njegovi deli:

- 90 dni ali več pred odhodom: 15 % cene križarjenja

- od 89 do 57 dni pred odhodom: 25 % cene križarjenja
- od 56 do 45 dni pred odhodom: 50 % cene križarjenja
- od 44 do 30 dni pred odhodom: 75 % cene križarjenja

- od 29 do 0 dni pred odhodom: 100 % cene križarjenja

»Last minute deal« tarifa:

- 100% storno stroški od dneva potrditve do odhoda.

********************************************

Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo MSC Cruises:

Za križarjenja, ki trajajo manj kot do 16 dni (15 nočitev):
- do 63 ali več dni pred odhodom: 90 EUR po potniku

- od 62 do 42 dni pred odhodom: 25 % cene križarjenja
· od 41 do 29 dni pred odhodom: 40 % cene križarjenja
· od 28 do 15 dni pred odhodom: 60 % cene križarjenja
· od 14 do 6 dni pred odhodom: 80 % cene križarjenja
· od 5 do 0 dni pred odhodom: 100 % cene križarjenja


Za križarjenja, ki trajajo več kot 16 dni (15 nočitev):

- do 93 ali več dni pred odhodom: 90 EUR po potniku

- od 92 do 72 dni pred odhodom: 25 % cene križarjenja
- od 71 do 59 dni pred odhodom: 40 % cene križarjenja
- od 58 do 45 dni pred odhodom: 60 % cene križarjenja
- od 44 do 15 dni pred odhodom: 80 % cene križarjenja
- od 14 do 0 dni pred odhodom: 100 % cene križarjenja

Križarjenje okoli sveta ali njegovi deli (odhod 2021):

- 120 dni ali več pred odhodom: 15 % cene križarjenja

- od 119 do 60 dni pred odhodom: 25 % cene križarjenja
- od 59 do 10 dni pred odhodom: 50 % cene križarjenja

- od 14 do 10 dni pred odhodom: 75 % cene križarjenja

- od 9 do 0 dni pred odhodom: 100% cene križarjenja.

Križarjenje okoli sveta ali njegovi deli (odhod 2022):

- 60 dni ali več pred odhodom: 15 % cene križarjenja

- od 59 do 10 dni pred odhodom: 75 % cene križarjenja
- od 9 do 0 dni pred odhodom: 100 % cene križarjenja

»Last minute križarjenja«

- 100% storno stroški od dneva potrditve do odhoda.

********************************************

Lestvica stroškov odpovedi za ladijski družbi Celebrity Cruises in Royal Caribbean Cruises:

Križarjenja ki trajajo 1 – 4 noči:

- do 75 dni pred odhodom: 30% cene križarjenja oz. znesek depozita v kolikor je ta višji*

- od 74 dni do 61 dni pred odhodom: 50% cene križarjenja

- od 60 dni do 31 dni pred odhodom: 75% cene križarjenja

- od 30 do 0 dni: 100 % cene križarjenja.

Križarjenja ki trajajo 5 noči ali več:

- do 90 dni pred odhodom: 25% cene križarjenja oz. znesek depozita v kolikor je ta višji*

- od 89 dni do 75 dni pred odhodom: 25% cene križarjenja

- od 74 dni do 61 dni pred odhodom:  50% cene križarjenja

- od 60 dni do 31 dni pred odhodom: 75% cene križarjenja

- od 30 do 0 dni pred odhodom: 100 % cene križarjenja.

*depozit znaša 100 Eur po osebi za križarjenja 1 – 4 noči, 250 € po osebi za križarjenja 6 – 8 noči, 450 € za križarjenja 9 noči ali

daljša

********************************************

Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Norwegian Cruise Line:

- do 41 dni pred odhodom: 20 % cene križarjenja

- od 40 dni do 30 dni pred odhodom: 35 % cene križarjenja

- od 29 dni do 15 dni pred odhodom: 50 % cene križarjenja

- od 14 dni do 8 dni pred odhodom:  75% cene križarjenja

- od 7 do 0 dni pred odhodom: 100 % cene križarjenja.

 

Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Holland America Line:

Križarjenja: Grand World; Grand Voyages; segmenti Grand World or Grand Voyage; 28 + dnevni Hawaii, Tahiti & Marquesas; Incan

Empires; Amazon Explorer; 30+ dni Europe Transatlantic ali segmenti 30+ dnevnega Europe Transatlantic križarjenja;

Africa Explorer in Far East Explorer

- od 120 dni do 91 dni pred odhodom: 30 % cene križarjenja oz. znesek depozita v kolikor je ta višji*

- od 90 dni do 76 dni pred odhodom:  60% cene križarjenja

- od 75 do 0 dni pred odhodom: 100 % cene križarjenja.

Za križarjenja, ki trajajo 8 dni (7 nočitev) ali več:
- od 90 do 64 dni pred odhodom: 40 % cene križarjenja oz. znesek depozita v kolikor je ta višji*

- od 63 do 43 dni pred odhodom: 50 % cene križarjenja
· od 42 do 22 dni pred odhodom: 75 % cene križarjenja
· od 21 do 0 dni pred odhodom: 100 % cene križarjenja
********************************************

Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Princess Cruises:

Za križarjenja, ki trajajo od 6 do 24 dni:
- do 90 dni pred odhodom: 90 EUR po potniku

- od 89 dni do 57 dni pred odhodom:  30 % cene križarjenja

- od 56 dni do 29 dni pred odhodom: 50 % cene križarjenja

- od 28 dni do 15 dni pred odhodom: 75 % cene križarjenja

- od 14 do 0 dni pred odhodom: 100 % cene križarjenja.

Potnik nima pravice do povračila kakršnega koli deleža v primeru:

- če se pravočasno ne prijavi v pristanišču;

- če iz kakršnegakoli razloga predčasno zapusti križarjenje;

- če nima veljavnih dokumentov in mu je zaradi tega zavrnjeno vkrcanje (tako osebnih dokumentov, kot vizumov).

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih

organizatorju narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji.

Za skupinske odhode veljajo posebni splošni pogoji odpovedi.

V primeru odpovedi potovanja s strani organizatorja ali potnika, potnik nima pravice do povračila stroškov morebitnih vstopnih vizumov za državo, kamor naj bi se potovalo, stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani ter stroškov zavarovanja rizika odpovedi potovanja.

Opombe*

Splošne pogoje lahko ladjarji spremenijo brez predhodnega obvestila, zato svetujemo, da redno spremljate njihove spletne strani.

 

Rače, januar 2020

 

 

DOPOLNILO K SPLOŠNIM POGOJEM ZARADI IZBRUHA PANDEMIJE COVID-19

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ( ZIUZEOP-A) (Uradni list RS št. 61 / 30. 4. 2020, stran 2283).

 

»101.a člen (vrednotnice)

  1. Če pogodba o paketnem potovanju zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin, ki jih povzroča epidemija, ni izpolnjena, se šteje, da organizator potovanja izpolni svojo obveznost glede vračila vseh plačil iz šestega in osmega odstavka 57.f člena ter 1. točke 57.g člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18), če potrošniku izda vrednotnico v višini vseh plačil potrošnika.

 

  1. Vrednotnica se glasi na prinosnika in omogoča unovčljivost v 24 mesecih od izdaje. Če potrošnik izdane vrednotnice ne unovči v 24 mesecih od izdaje, lahko v 14 dneh po preteku tega obdobja od organizatorja potovanja zahteva, da mu v 14 dneh od prejema zahtevka vrne znesek, na katerega se glasi vrednotnica.

 

  1. Izdana vrednotnica je predmet jamstva za povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika ali v njegovem imenu, če posamezne potovalne storitve niso izvedene zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja.

 

  1. Za izdano vrednotnico jamči organizator potovanja z vsem svojim premoženjem

 

  1. Ta določba ne posega v pravico potrošnika, da navkljub ponudbi vrednotnice od organizatorja potovanja zahteva vračilo vseh plačil, če se potrošnik s ponujeno vrednotnico ne strinja. Organizator potovanja potrošniku vrne vsa plačila v 12 mesecih po razglasitvi prenehanja epidemije.

 

  1.  Ukrep iz tega člena se uporablja tudi za vračilo plačil potrošnika, ki so bila izvedena pred uveljavitvijo tega zakona, če pogodba o paketnem potovanju ni bila izpolnjena zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin iz prvega odstavka tega člena.

 

POMEMBNO:

Veljavnost izdanih vrednotnic zaradi odpovedi križarjenja, hotelskih storitev ali letalskega prevoza, ki niso predmet paketnih potovanj, je odvisna od veljavnosti vrednotnice (voucherja), ki jo izdaja vsak organizator, ladjar ali prevoznik posebej in ponavadi velja 12 mesec od dneva izdaje. Vrednotnice, ki niso predmet paketnih potovanj, se lahko unovčijo samo za nakup in rezervacijo iste storitve (križarjenje pri istem ladjarju, nakup letalske karte…) Vrednotnica ni izplačljiva v denarju, glasi se na upravičenca, ki mora biti nosilec novega aranžmaja.

 

Rače, april 2020.

Grajski trg 15, 2327 Rače

+386 2 608 80 80

info@pozejdon-turizem.com


Delovni čas:
Od ponedeljka do petka
08.00 - 13.00 in 14.00 - 16.00

Vse pravice pridržane. Pozejdon turizem d.o.o.